Vad är inbound?

Vi arbetar med inbound marketing som en viktig del av din B2B strategi. Inbound marketing är en strategi som skapar företagstillväxt genom byggandet av relationer mellan ert företag och nya kunder. Enkelt förklarat handlar det om att ni hjälper era målgrupper att få svar på sina frågor och därmed stärker ni medvetenheten om ert bolag.

För att få till en bra inbound marketing måste ni se till att er målgrupp finner något intressant i flywheelmodellen. Flywheelmodellen representerar er marknadsföring, försäljning och era erbjudanden i alla faser. Man kan förenklat dela upp faserna i:

  • Attraherande
  • Engagerande
  • Tillfredställande
Mediterande Marknadsföringsguru

Vi hjälper dig att vara den gurun som dina kunder söker

Vi tillgodoser mottagaren genom att möta det behov som vi har identifierat. När era potentiella kunder tar sig igenom dessa faser är målet är att säkerställa att dina kunder får en positiv upplevelse av ditt företag i varje moment.

Genom att stärka kunderna, vinner vi förtroende och bygger relationer. I slutändan handlar det om att bygga upp ett flöde av nya kunder som har en positiv bild av ditt företag och därför köper din produkt eller tjänst. Den positiva bilden du förmedlar gör att personer vill rekommendera ditt företag till andra – då de vet att ni är ett företag som vill hjälpa sina kunder och inte bara har en säljpitch.

En japansk kvinna letar information på sin mobil på en gata full med folk

Sätt kunden i centrum

Människor med tillgång till information kan själva fatta välgrundade beslut. Att du hjälper till att informera dina potentiella kunder är kraften i inbound marketing.

Våra strategier kring inbound marketing hjälper er att anpassa ert företag där kunden alltid står i centrum. Förändring har redan skett, så kämpa inte emot utan använd det till din fördel.

Karma håller kunder varma

Goda gärningar, leder till goda resultat. Om ni ger något av värde till er målgrupp så får ni en mer värdefull kundbas. Vi tror att ni är experter inom ert område, så bjud på någonting:

  • Information som er målgrupp letar efter (Vilket är toppen för SEO)
  • Gratis testperioder
  • Rabatterade erbjudanden
  • Tips och guider som passer för er målgrupp (Också bra för SEO)
  • En helg på Yasuragi

När ni erbjuder något av värde så lockar det nya kunder till ditt företag. Kanske blir era besökare de trognaste kunder på lång sikt. Kanske blir de bara glada över att ha hittat ett bra erbjudande och berättar om det för sina vänner. Hur som helst vinner ni!

Få en gratis analys av er marknadsföring

Om vi sedan väljer arbeta ihop, tar vi er marknadsföring från djupet med våra gemensamma styrkor. På så sätt hjälper det oss att definiera målgrupperna och ta reda på exakt vad de behöver och vill ha av ut av just din produkt eller tjänst.

Om ni redan har en god förståelse för målgrupperna för dina produkter/tjänster kommer er kundanskaffning att bli mycket effektivare. I stället för att sälja på måfå med ett generellt säljbudskap kan vi skräddarsy budskapet och bättre nå passande potentiella kunder. Vi på Semurai gör en kundsegmentering och ägnar tid åt att gemensamt lära känna era kunder. Mer om Inbound Marketing (på engelska) hos Hubspot.

Fortsätt att erbjuda värde med Account Based Marketing

Account Based Marketing (ABM) är inte i motsatsförhållande till inbound marketing. ABM-strategi, bygger på en att ni redan har en solid inbound-strategi.

Inom ABM måste du fortfarande attrahera, engagera och tillfredsställa intressenterna i de konton som ni riktar er till. När vi gjort jobbet att bli mer kundcentriska, vilka aktivititer generar bäst resultat?

Vi drivs av data för att segmentera potentiella kunder i ditt hjul samt arbetar med er befintliga kunder. När vi arbetar med Account Based Marketing når vi rätt kund, med rätt budskap vilket ger den högsta avkastningen på investeringar av alla B2B-marknadsföringstaktiker. Färre bortkastade resurser, eftersom budgeten är snävt fokuserad på exakta målgrupper med kunddata som med största sannolikhet kommer att konvertera eller köpa.

En röd panda, också Semurais maskot.

Vill du ta din marknadsföring till en dynasti med rikedomar och framgång?

Få en gratis analys och audit av ditt bolags marknadsföring och var med i utlottningen av en helg på Yasuragi.
Namn