Integritetspolicy

Denna policy är effektiv från och med

och ersätter alla tidigare versioner.

Del 1: Förenklad version

Vi på Digital Semurai AB värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vår policy är enkel:

 • Användning av Data: Vi använder dina uppgifter för att göra våra tjänster bättre och för att du som kund ska bli nöjdare. Det är det legitima syftet med vår dataanvändning.
 • Delning av Data: Vi delar bara den data som är absolut nödvändig för att uppfylla våra tjänster och vi delar aldrig känslig information.
 • Laglig Behandling: Vi behandlar alltid dina personuppgifter lagligt och inom ramen för vårt legitima intresse.

Om du har några frågor eller vill hantera dina uppgifter,
kontakta oss på integritet@semurai.se.

Del 2: Juridiskt detaljerad version

Introduktion

Denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriver hur Digital Semurai AB, org.nr. 559402-1783, (”Företaget”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter som vi behandlar i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Laglig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter på laglig grund och i enlighet med GDPR:s principer. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtal med kunder och för att vi ska kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster.

Insamling och användning av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in är endast de som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster. Detta kan inkludera namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation. Vi använder dessa uppgifter för att:

 • Fullgöra våra avtal med dig.
 • Förbättra och anpassa våra tjänster.
 • Kommunicera med dig om ditt konto och våra tjänster.

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas med tredje part i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra tjänster, exempelvis till leverantörer eller underleverantörer. Vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med tredje part.

För att ge dig en så bra upplevelse som möjligt använder Digital Semurai AB olika analys- och marknadsföringstjänster från erkända leverantörer. Dessa tjänster hjälper oss att förstå hur våra kunder använder vår webbplats och vilka produkter eller tjänster som intresserar dem mest, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och ge dig mer relevant information.

Vi vill vara transparenta om de verktyg vi använder och hur de hanterar data:

 • Microsoft Ads: För annonsering och marknadsföringsinsikter använder vi Microsoft Ads. Du kan läsa mer om hur Microsoft hanterar personuppgifter i deras integritetspolicy: Microsoft Privacy Statement.
 • Google Ads: Vi använder även Google Ads för att nå ut till nya och befintliga kunder. Information om Googles dataskyddspraxis finns på: Google Privacy Policy.
 • Google Analytics: För att analysera trafiken på vår webbplats använder vi Google Analytics. Mer information om hur Google samlar in och behandlar data finns här: Google Privacy Policy.
 • Microsoft Clarity: För att förstå användarbeteenden på vår webbplats använder vi Microsoft Clarity. Microsofts integritetspolicy hittar du här: Microsoft Privacy Statement.
 • Meta: För sociala medier-marknadsföring använder vi plattformar som Facebook, som ägs av Meta. Deras hantering av personuppgifter beskrivs i: Meta Privacy Policy.

Vi rekommenderar att du läser igenom dessa policys för att få en bättre förståelse för hur dina personuppgifter kan komma att behandlas. Om du har några frågor om hur vi använder dessa tjänster eller om vår egen integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss på integritet@semurai.se.

Säkerhet

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig spridning eller tillgång.

Dina rättigheter

Som besökare av denna webbplats har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter, invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på integritet@semurai.se.

Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen av policyn är alltid tillgänglig här på vår webbplats.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna policy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post: integritet@semurai.se.