Semurai är en svensk distribuerad digital marknadsföringsbyrå med kontor i Stockholm och Malmö. Vi drivs av viljan att göra fler, bättre och större affärer på nätet och likaså att skala upp våra kunders intäkter.

Våra olika kompetenser är sammansvetsade i ett hungrigt & passionerat team.
Gemensamt brinner vi likaså för service, marknadsföring och affärsutveckling.


Konrad Persson
Teknisk Semurai
SEO, UI/UX, Figma, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere Google Analytics, Google Looker Studio, Utveckling, Full-stack, CSS (SASS/LESS), HTML, JavaScript, PHP, Python, Java, SQL.
Konrad@semurai.se
Cimon Lampa
Datadriven Semurai
Google Ads, Youtube, Meta, Google Analytics, Influencer Marketing, Facebook, Instagram, Google Tag Manager, Google Looker Studio, och de sociala plattformar som dina kunder finns på.
Cimon@semurai.se

Tillsammans levererar vi helhetslösningar.
Med spetskompetens inom varsitt område och kreativitet kan vi gemensamt tillgodose det breda behovet av Design, Storytelling, Copywriting, Varumärkesstrategier, Marketing Automation & Marknadsföringsstrategier.

Samuraj betyder
”Att tjäna” & ”hålla utkik”

För oss betyder det också ”Search Engine Marketing ur artificiell intelligence”. Allt mer automatiseras med AI, och det digitala landskapet förändras i snabbare takt än vad traditionella byråer vanligtvis hänger med i. Semurai håller utkik och ligger i framkant när det gäller datadrivna tillvägagångssätt och kreativa lösningar med stöd av AI. Vi erbjuder möjligheter till helhetslösningar till våra kunder och lägger likaså budgeten där den gör bäst effekt.

Hederskodex

  • Semurai tar professionellt ansvar för att strategier och teknik används på ett sätt som gagnar bolagets kunder och vice versa.
  • Semurai ställer sitt kunnande till förfogande för att tjäna bästa beslutsunderlag till uppdragsgivare. 
  • Semurai visar full lojalitet mot uppdragsgivare och arbetskamrater. Svårigheter härvidlag tar vi upp till öppen diskussion. Vi behåller inga kunder som vi inte kan förbättra marknadsläget för.  
  • Semurai använder inte otillbörliga metoder och smutskastning på andra byråer för att få in nya uppdrag, ej heller skadar vi kollegors anseende genom obefogade beskyllningar. 
  • Semurai respekterar anförtrodda upplysningars konfidentiella natur samt uppdragsgivares data, planer och ekonomi.  
  • Semurai är en plats för kreativa datadrivna lösningar, men trots det alltid uppbackat med data och fakta. Nya idéer och tillvägagångssätt analyserar vi med den datan och faktan som finns tillgänglig.
  • Semurai presenterar resultat i tal, grafik och skrift och strävar efter ett sakligt framställningssätt och undviker felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden. 
En röd panda, också Semurais maskot.

Vill du ta din marknadsföring till en dynasti med rikedomar och framgång?

Få en gratis analys och audit av ditt bolags marknadsföring och var med i utlottningen av en helg på Yasuragi.
Namn