Vårstäda bland marknadsföringsskripten i Google Tag Manager

  1. Granskning av aktuella skript: Identifiera vilka skript som för närvarande finns i din GTM-behållare. Utvärdera varje skripts syfte och effektivitet för att avgöra dess nödvändighet.
  2. Ta bort oanvända eller föråldrade skript: Skript som inte längre används eller som tjänar ett föråldrat syfte bör tas bort för att minska onödig belastning på sidans laddningstider.
  3. Uppdatera och optimera befintliga skript: För skript som är kvar, se till att de är uppdaterade och så effektiva som möjligt. Det kan innebära att minska skriptens storlek eller använda trigger-villkor för att endast köra skript när det är absolut nödvändigt.

Förbered för privacy policy uppdateringar: Genom att rensa upp bland dina skript blir det enklare att identifiera vilken data som samlas in och hur. Detta underlättar arbetet med att uppdatera din privacy policy och säkerställa att den reflekterar din användning av data korrekt. Läs vidare om våra AI-tjänster för att skriva Privacy Policies.

Överväg införandet av en Consent Management Platform (CMP): Om du inte redan använder en CMP kan det vara ett bra tillfälle att överväga detta. En CMP hjälper till att hantera användarnas samtycken på ett sätt som är både användarvänligt och i linje med dataskyddslagar som GDPR. Vi rekommenderar Cookie Information för dess enkla integrering mot Google Tag Manager, läs mer här:

Genom att ta dessa steg säkerställer du inte bara att din client-side tracking är så effektiv och uppdaterad som möjligt, utan du lägger också en solid grund för en smidig övergång till server-side tracking. Det är ett proaktivt sätt att optimera din digitala närvaro och förbättra både prestanda och dataskydd inför framtiden.