Smarta mål – en väg till ökad produktivitet och ära

Smarta Mål - Japanska Affärsmän springer som galningar

Vad är smarta mål?

Smarta mål är mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiskta och tidsbestämda.

Detta innebär att målen ska vara tydligt definierade och specificerade så att alla vet exakt vad man ska uppnå, varför – och hur man ska mäta framstegen.

Målen ska också vara accepterade av alla involverade parter och vara realistiska, med rimliga förväntningar och resurser.

Slutligen ska målen också vara tidsbestämda, med en klar deadline för att uppnå dem.

Att sätta smarta mål är en effektiv strategi för att förbättra arbetsresultat och öka motivationen – och minska stressen för alla inblandade.

  • Specifika (simpla, sensibla, signifikanta).
  • Mätbara (meningsfulla, motiverande).
  • Accepterade (Uppnåeliga, överenskomnna, möjliga).
  • Realistiska (relevanta och resurseffektiva, resultatbaserade).
  • Tidsbestämda (tidsbaserade, tidsbegränsade, kostnadsbegränsade, aktuella, tidskänsliga).

Inte samma sak som i Analytics

Det är viktigt att notera att när vi pratar om ”smarta mål” på denna sida, så syftar vi inte till samma sak som ”smarta mål” i Google Analytics. På denna sida beskriver vi ”smarta mål” som kan användas för att förbättra arbetsresultat och öka motivationen i en organisation. Vi betonar alltså vikten av att sätta mål som är affärsmässiga.

Om du är intresserad av att lära dig mer om smarta mål i Google Analytics och hur du kan använda denna funktion för att optimera din webbplats för sökmotorer och öka konverteringar, kan du kontakta vår SEO-expert Konrad. Som SEO-expert kan jag hjälpa dig att utveckla en effektiv strategi för att uppnå dina mål och öka din synlighet på sökmotorerna. Kontakta mig gärna om du har några frågor eller om du vill ha mer information om hur jag kan hjälpa dig att förbättra din webbplats.


Skrivet den

under

av

Taggad: