Datadriven marknads­föring för byggföretag 2023

Det sägs att man kan läsa av hur det ekonomiska läget är i Sverige, efter hur många byggkranar man ser i Stockholms skyline. Bygg och fastighetsbranschen har fått sig en rejäl friktion av lågkonjunkturen, och allt fler storbolag ser behovet av att trygga upp sina affärer, som i mångt och mycket börjar redan i det digitala landskapet. För i dagens digitala värld kan man köpa nästan allt online, så hur påverkar detta byggbranschen och vad innebär det för marknadsföringen gällande byggföretag?

En illustration av en byggkran som illustrerar hur Semurai tar marknadsföringen inom bygg till nya höjder under lågkonjunktur

Datadriven marknads­föring för byggföretag

Industrier som traditionellt har befunnit sig offline, så som byggbranschen, ser en procentuell ökning av affärer som kommer in genom den digitala sfären. När det gäller att hitta och köpa specifika produkter och tjänster inom byggsektorn, krävs det ofta en hel del research och tid för att hitta rätt leverantörer och material. Det finns dock möjligheter att förbättra sättet vi kopplar samman köpare och säljare genom att kommunicera med folk som har sökintentioner inom bygg med intressant information och använda oss av inbound-marknadsföring.

Illustration av olika personer i byggprojekt och byggledning. Längst ner så finns också en person som sköter marknadsföringen.

Hagakure-metoden

För att fortsätta växa och nå ut till nya målgrupper inom byggsegmentet är det viktigt att företag anpassar sina digitala marknadsföringsstrategier. En ny och effektiv strategi för att förbättra sökresultat och förenkla marknadsföringsprocessen är Hagakure-metoden.

Hagakure är en metod som lånar sitt namn från en praktisk och andlig guide för samurajkrigare feodalsamhället i Japan. Precis som den gamla boken beskrev den officiella ”krigarens väg” introducerar Hagakure-strukturen för Google Ads en ny väg för marknadsförare år 2023.

Hagakure-teorin, som bokstavligen översätts till ”dolda löv”, fokuserar på att ge maskininlärningen en viss frihet för att möjliggöra bättre resultat. Det innebär att förenkla och strukturera annonskampanjer på ett sätt som möjliggör effektivare användning av resurser och tid.

”Med en stabil och trygg digital närvaro som grund, får byggföretag in bättre uppdrag och lättare administrativ hantering”

Cimon Lampa, Digital Marketing Specialist
En man jobbar på taket av ett japanskt hus
En Semurai ger instruktioner till robotar. Symboliserar att Semurai kan använda AI och moderna funktioner hos Facebook och Google för att effektivt nå ut till nya kunder för byggföretagen.

Marknads­föring med AI i byggsektorn

Genom att använda automatiserade funktioner som Smart Bidding och dynamiska sökannonser kan företag inom byggindustrin reducera antalet kampanjer och samtidigt nå ut till fler potentiella kunder. Detta möjliggör bättre målinriktad marknadsföring och skapar mer tid för strategiska projekt, såsom att analysera data och ta hand om datan för att förbättra kundflödet.

Marknads­föring B2B för bygg­branschen

Ett exempel från byggindustrin där datadriven marknadsföring kan göra stor skillnad är att hitta underleverantörer och material för specifika byggprojekt. Genom att använda den här metoden kan byggföretag effektivisera sin annonsering, nå ut till fler relevanta sökningar och därmed hitta de bästa leverantörerna snabbare och enklare.

En projektledare planerar sitt sitt byggnadsarbete av ett japanskt hus som han fått in tack vare marknadsföring på nätet.
En projektledare planerar sitt bygge som han fått genom Semurai.

Byggsektorn, en marknad med potential till digital tillväxt

Beslutsfattare på tjänstebyggnadsföretag har innan lågkonjunkturen inte känt att de behövt marknadsföra sig online, trots att det ger en större valfrihet om vilka uppdrag man vill jobba med. För att behålla sin tillväxt och hålla sig konkurrenskraftig i den snabbrörliga värld vi lever i idag är det viktigt för företag inom byggindustrin att omfamna kraften i automatisering och AI som finns i marknadsföringsplattformarna. Med denna strategi kan byggföretag förbättra sin digitala närvaro och nå ut till nya kunder på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Attrahera fler kunder inom bygg

Givetvis är det också till nytta för byggindustrin att förbättra sin varumärkeskännedom och attrahera potentiella kunder som kanske inte har varit medvetna om företagets produkter och tjänster tidigare. Genom att rikta in sig på ett bredare spektrum av sökord och därmed exponera sig för en större målgrupp utan att förlora effektiviteten i sina kampanjer, blir datadriven marknadsföring en hjälp för byggföretag att optimera sina annonser baserat på kunddata och prestandamål. Genom att samla in och använda egen data (förstapartsdata) kan annonser bättre anpassas och kampanjer kan bättre nå ut till de mest värdefulla kundsegmenten.

Bygg förtroende och långsiktiga relationer

När det gäller att bygga förtroende och skapa långsiktiga relationer med kunderna är det viktigt för byggföretag att prioritera kundintegritet och ge kunderna frihet att välja vilken information de vill dela med sig av. Genom att investera i en datastrategi med förstapartsdata och implementera integritetssäkra mätningssystem kan företag snabbt skapa en stark konkurrensfördel och säkerställa en hållbar tillväxt i en alltmer digitaliserad bransch.

En marknads­förings­strategi grundat i affärs­strategiska beslut

För att verkligen utnyttja kraften i datadriven marknadsföring och ta ditt byggföretag till nästa nivå bör du även fokusera på att använda den senaste rekommendationen av spårning och affärsstrategiska mätmetoder på inkomna affärer, genom att beräkna projektets värde, mata in den datan till Google och införa värdebaserad budgivning. Detta gör det möjligt för oss att fatta mer välgrundade beslut om hur vi allokerar marknadsföringsbudgetar och säkerställer då också bästa möjliga avkastning på investeringar i marknadsföring.

Semurai agerar inte bara som en datadriven renässans-marknadsförare till våra kunder. Vi tjänar också våra företag inom byggindustrin som en affärsstrategisk partner. Om du vill förbättra ditt företags digitala marknadsföringsstrategier och nå ut till nya kunder på ett mer kostnadseffektivt sätt, bör du låta oss hjälpa er att anamma kraften i automatisering och avancerade AI tekniker. Vi får byggföretag att stå ut från konkurrensen och säkerställer en framgångsrik och hållbar tillväxt i ett utmanande ekonomiskt läge.

En röd panda, också Semurais maskot.

Vill du ta din marknadsföring till en dynasti med rikedomar och framgång?

Lämna dina uppgifter så kollar vi närmare på hur du kan öka dina intäkter med datadriven marknadsföring.

E-postadress som är knuten till ditt företag.
Namn
Analys av
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.