AI-Lösningar för företag – Säkra AI-tjänster som effektiviserar arbetet

Introduktion till AI och Large Language Models (LLMs)

I en värld där tekniken utvecklas i en rasande takt, är det viktigt för företag att förstå och utnyttja kraften i artificiell intelligens (AI) och Large Language Models (LLMs). Semurai erbjuder avancerade LLM AI-integrationstjänster som specialiserar sig på skräddarsydda lösningar för integration med AI-chatt till dina befintliga system eller utveckling av helt nya AI-drivna arkitekturer. Våra tjänster är utformade för att möta ditt företags unika behov.

Ai tjänster till företag

 • Finetunad LLM:
  • Vi skräddarsyr en AI för att effektivisera specifika moment i din organisation, och säkerställer sömlös integration och optimal prestanda mot dina databaser och dokument.
 • LLM-tjänst från grunden:
  • Vi hjälper er att samla in data och bygger en databas anpassad för AI-arkitektur från grunden. Helt anpassade efter dina specifikationer eller våra rekommendationer för att utnyttja AI-teknologins fulla potential.

Applikationer och fördelar med AI

 • Effektivitet: Genom att snabba på viktiga moment inom informationsåtkomst kan rätt beslut göras på bättre grund, snabbare.
 • Kunskapsfrämjande: Ökar enhetlig förståelse för stora organisationer och dess interna processer och policyer.

Vad är AI/LLM?

 • AI: En omfattande term som refererar till man med maskininlärning är kapabel till att utföra komplicerade uppgifter i flera moment. Detta inkluderar problemhantering, inlärning och beslutsfattande.
 • LLMs: En typ av AI som tränats på stora mängder textdata, och kan generera naturliga konversationer. Detta används för att skapa texter, översätta språk, generera idéer, men det går också att begränsa en AI-LLMs syfte.

Hur ska man använda AI/LLM i Företagsmiljö

I företagsvärlden kan AI och LLMs bidra till att effektivisera och optimera processer, och skapa en mer dynamisk arbetsmiljö. LLM-AI är avancerade verktyg som, när de används korrekt, kan förstärka mänsklig kreativitet och effektivitet. Dessa system är beroende datan som matas in, och AI kan vara ett fantastisk verktyg i synergi med dina bästa data och bästa medarbetare.

På Semurai använder vi AI och LLMs för att skapa en helhet där teknik och mänsklig expertis samverkar för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi vet hur känslig affärsdata kan vara, därför är det också grundstenen i våra egenutvecklade API-chattbotar som skapar värde åt våra kunder.

Sektorsspecifika Lösningar

 • Professionella tjänsteföretag: Snabb tolkning och skapande av komplexa juridiska eller finansiella dokument.
 • Pharma & sjukvård: En AI med uppdaterad information om er medicinska forskning.
 • Utbildning: Skräddarsydda utbildningsprogram.
 • Tillverkningsindustrin: Överensstämmelse med säkerhetsnormer och produktionsstandarder.

AI tjänster hos Semurai

På Semurai använder vi en rad AI-lösningar för att effektivisera och förbättra våra processer och tjänster. Vi skapar anpassade AI-tjänster för specifika behov, både internt och för våra kunder. Dessa tjänster är utformar vi för att de ska kunna integreras sömlöst med ditt företags befintliga system och processer. Vi experimenterar ständigt med nya sätt att integrera AI i vårt arbete, för att ligga i framkant av teknologisk utveckling och erbjuda våra kunder de mest effektiva och innovativa lösningarna. Vår dagliga användning av AI inkluderar:

 • Textskapande för SEO: Användning av AI som bollplank för att skapa sökmotoroptimerade texter.
 • Budgivning i annonser: Google, Meta, TikTok & Microsoft är bara några nämnda annonsplattformar som erbjuder AI drivna kampanjer.
 • Copywriter assistent: Effektivisera skrivprocessen med AI-baserad korrekturläsning och skräddarsy meddelanden till varje unik läsare.
 • Interaktion med Marknadsförings- och Kommunikationsdatabaser: Användning av AI för att hantera och analysera stora datamängder inom marknadsföring och kommunikation.

Utöver att dra nytta av befintliga AI-tjänster som ChatGPT för textproduktion, Co-pilot för programmering, och DALL-E för bildskapande, utvecklar vi också egna, skräddarsydda AI-lösningar:

AI tjänster hos Semurai

På Semurai är vi inte bara användare av AI-teknik; vi är innovatörer och skapare. Vår expertis spänner över teknik, marknadsföring och digital affärsutveckling. Allt detta kallar vi Datadriven Marknadsföring. Vår expertis i att utveckla och implementera AI-lösningar kommer alltid ge positiv resultat i våra kunders likviditet.